Průvodce bezpečností

 

Průvodce bezpečností slouží jako Váš rádce při výběru certifikovaného trezoru.Úroveň zabezpečení trezoru rozlišujeme na základě bezpečnostních tříd, které trezoru přidělí státem akreditovaná zkušebna při náročném testu v laboratoři. Čím vyšší bezpečnostní třídu trezor splňuje tím bezpečnější je a je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat a prolomit jeho ochranu.

Pro hodnocení trezoru se zohledňují použité nástroje a čas. Hodnocení trezoru se vyjadřuje jako hodnota odporu vyjádřené v jednotkách odporu RU (resistance unit). Čím je vyšší počet RU, tím vyšší je odpor a ochrana trezoru proti vloupání.

Trezory  jsou vždy klasifikovány podle nejnižšího změřeného odporu. Prolomení ochrany trezoru má podobu buď ručního otevření, potom se jedná o tzv. částečný průlom, nebo vylomení dveří, tedy tzv. plný průlom. Výsledky testů se následně převedou do hodnoty RU

Zařazení trezoru do bezpečnostní třídy v zemích EU vychází hlavně ze dvou norem. Nejvíce  používaná je norma EN 1143-1, v poslední době se začíná používat i nová norma EN 14450. V České republice se používá i starší norma ČSN 916012.

 

Netestované trezory a sejfy

 

  • Třída A jedno i více plášťová netestovaná trezorová skříň
  • Třída B více plášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti

 

Testované trezory a sejfy

 

Bezpečnostní třída trezoru podle normy EN 1143–1:

 

Bezpečnostní třída trezoru Bezpečnostní třída a počet zámků Orientační úložná částka v hotovosti Odporové jednotky RU
certifikace skříně na zbraně 1 zámek třídy A až 30 000 Kč min. RU 15
0 1 zámek třídy A až 200 000 Kč RU 30/30
I 1 zámek třídy A až 300 000 Kč RU 30/50
II 1 zámek třídy A až 600 000 Kč RU 50/80
III 1 zámek třídy B až 1 200 000 Kč RU 80/120
IV 2 zámky třídy B až 2 000 000 Kč RU 120/180
V 2 zámky třídy B až 3 000 000 Kč RU 180/270
VI 2 zámky třídy C až 5 000 000 Kč  

 

Bezpečnostní třída trezoru podle normy EN 14450

 

Bezpečnostní třída trezoru podle normy EN 14450​ Bezpečnostní třída a počet zámků Orientační úložná částka v hotovosti Odporové jednotky RU
S1 1 zámek třídy A až 30 000 Kč RU 10/10
S2 1 zámek třídy A až 60 000 Kč RU 10/20

 

Bezpečnostní třída trezoru podle normy ČSN 916012

 

Bezpečnostní třída trezoru podle normy ČSN 916012 Bezpečnostní třída a počet zámků Orientační úložná částka v hotovosti Odporové jednotky RU
Z1 1 zámek třídy A  - RU 10/10
Z2 1 zámek třídy A až 30 000 Kč RU 15/20
Z3 1 zámek třídy A až 50 000 Kč RU 20/25

Pojistné limity úložných hodnot trezorů jsou stanoveny podle pojistných rizik jednotlivých pojišťoven. Ve většině z nich ještě úměrně ke způsobu zabezpečení prostor, ve kterých je trezor umístěn. Pro konkrétní limit pojistné úložné hodnoty kontaktujte svoji pojišťovnu.

Certifikace NBÚ - ochrana utajovaných informací

Pro uložení utajených informací a dokumentů slouží trezory certifikované dle NBÚ. Trezory certifikované Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) jsou vhodné pro ochranu utajovaných informací ve stupních důvěrné, tajné a přísně tajné. Výběr trezoru je vždy na základě požadovaného stupně utajení dokumentů. Certifikované trezory dle NBÚ jsou také označovány jako úschovné objekty.

Podle zákona o ochraně utajovaných skutečností a vyhlášky NBÚ a rozdělení dle bezpečnostních tříd

Stupně utajení Bezpečnostní třída
V – „vyhrazené“ třída 0
D - „důvěrné“ třída 0
T – „tajné“ třída I
PT – „přísně tajné“ třída II

Testované ohnivzdorné trezory a jejich označení

Ohnivzdorné trezory podle celoevropské platné normy ČSN EN 1047-1

Třída Doba odolnosti Teplotní zátěž
S30P testovaná ohnivzdornost 30 minut proti ohni pro dokumenty při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
S60P testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro dokumenty při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
S120P testovaná ohnivzdornost 120 minut proti ohni pro dokumenty při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
S60DIS testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55°C
S120DIS testovaná ohnivzdornost 120 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55°C

 

Naše služby

Prodejce kvalitních certifikovaných trezorů a sejfů a předních českých a slovenských výrobců. Zajišťujeme dopravu trezorů, montáž, zazdívání, stěhování, atd. Dále pak záruční i pozáruční servis.

Jak vybrat trezor Stěhování trezorů Montáž trezorů Otevíraní trezorů Trezory na míru

Potřebujete poradit?

+420 775 201 001

info@esejfy.net

© 2024 esejfy.net