Uchovávání zbraní a střeliva

14.10.2014

Uchovávání zbraní a střeliva Předpis č. 119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu Zákon o zbraních ukládá každému držiteli zbraně kategorie A, B nebo C povinnost zabezpečit zbraň a střelivo během nošení i přechovávání. Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru. Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí. • držením zbraně nebo střeliva se rozumí: 1. mít zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí 2. mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo • nošením zbraně nebo střeliva se rozumí mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou výše uvedených případů držení Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele. Přechovávané (tzn. uschované, uložené nebo uskladněné) držené zbraně kategorie A, B nebo C mají stanoveny následující podmínky pro jejich zabezpečení: Podmínky zabezpečení zbraní podle zákona Počet zbraní Podmínky zabezpečení do 2 kusů držitel zbraní je povinen zbraně vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení do 10 kusů uložení v uzamykatelné ocelové schránce nebo uzamykatelné ocelové skříni nebo zvláštním uzamčeném zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky (1) do 20 kusů uložení v uzamykatelném skříňovém trezoru nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky (2) více než 20 kusů uložení v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky (3) Podmínky zabezpečení střeliva podle zákona Počet střeliva Podmínky zabezpečení do 500 kusů držitel střeliva je povinen střelivo vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení do 10 000 kusů uložení v uzamykatelné ocelové schránce nebo uzamykatelné ocelové skříni nebo zvláštním uzamčeném zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky (1) více než 10 000 kusů uložení v uzamykatelném skříňovém trezoru nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky (2) více než 20 000 kusů uložení v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky (3) Vysvětlení pojmů z tabulky: (1) Uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143–1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300. Zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300. (2) Uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143–1. Uzamčená místnost nebo samostatný objekt s trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143–1 nebo s celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu. (3) Komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143–1. Uzamčená místnost nebo samostatný objekt s trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143–1 nebo s celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu. Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky (4). Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle podmínek v předchozích tabulkách. (4) Sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybavenýmbezpeč­nostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit: a) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo b) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písmenu a) se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143–1. Výjimky: • Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích podmínek, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. • Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Celý sortiment najdete na trezory a skříně na zbraně, trezory do zdi,

Naše služby

Prodejce kvalitních certifikovaných trezorů a sejfů a předních českých a slovenských výrobců. Zajištujeme dopravu trezorů, montáž, zazdívání, stěhování, atd. Dále pak záruční i pozáruční servis.

Jak vybrat trezor Stěhování trezorů Montáž trezorů Otevíraní trezorů Trezory na míru

Potřebujete poradit?

+420 775 201 001

info@esejfy.net

© 2022 esejfy.net