Zvažte pojištění cenností – 2. díl

08.12.2016

Cennosti uložené v trezoru je dobré pojistit

Každý má nějaké cennosti, které si chce uschovat tak, aby byly chráněny před nezvanými hosty. Proto je dobré mít doma sejf nebo trezor, kam byste tyto cennosti měli uložit.

Pokud takový trezor pořídíte, měli byste ho rozhodně ještě pojistit u některé z pojišťoven. Je však důležité si zjistit, jaké podmínky mají jednotlivé pojišťovny, jelikož nejsou stejné. Proto je dobré projednat s danou pojišťovnou smluvní podmínky, pro uložení vašich cenností. Pojišťovna Vám určí, jaké podmínky musí trezor splňovat. Také je dobré si zjistit, kolika procent pojistné částky pojišťovna plní.

Zde je základní přehled:

UNIQA pojišťovna a.s.

Plní až 100 % pojistné částky na domácnost, 20 % z pojistné částky za cennosti vyjma peněz, 20 % z pojistné částky za věci zvláštní hodnoty a 20 000 Kč za peníze v hotovosti. 

DIRECT pojišťovna a.s.

Plní až 100 % pojistné částky krát na domácnost max. 1 000 000 Kč.

Limit plnění do 50 tis. Kč - cennosti jsou umístěny výhradně v objektu, který je zabezpečen podle kódu D2 specifikovaném v bodě 3 v podmínkách této pojišťovny.

Limit plnění do 100 000 tis. Kč -  cennosti jsou umístěny výhradně v objektu, který je zabezpečen podle kódu D3 specifikovaném v bodě 3 v podmínkách této pojišťovny, v bezpečnostní schránce uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou, schránka musí být připevněna ke stěně nebo podlaze bytu způsobem, který neumožňuje demontáž připevnění z vnější strany schránky, klíče od schránky nesmí být ponechány v zámku nebo volně položeny v bytě v případě nepřítomnosti oprávněných osob.

Limit plnění 250 000 tis. Kč -  cennosti jsou umístěny výhradně v objektu, který je zabezpečen podle kódu D4 specifikovaném v bodě 3 v podmínkách této pojišťovny, v uzamčeném trezoru, který má atest na částku v něm uloženou, atest musí být vydán akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat evropským normám, klíče od trezoru nesmí být ponechány v zámku nebo volně položeny v bytě v případě nepřítomnosti oprávněných osob.

Limit plnění nad 250 000 tis. Kč - pojistnou smlouvou individuálně dohodnutý způsob zabezpečení.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V základu: Cennosti a ceniny (nad 10 000 Kč)

Majetek zvláštní hodnoty (nad 10 000 Kč)

Limit plnění do 500 tis. - Jedná se o trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z1, Z2 nebo Z3.

Limit plnění do 700 tis. - Jedná se o trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z1, Z2 nebo Z3.

Pokud je klientem požadováno pojištění majetku zvláštní hodnoty, jehož pojistná hodnota je vyšší než 50 000 Kč/ 1 ks, je požadovanou přílohou pojistné smlouvy znalecký posudek. U pojistné hodnoty nižší než 50 000 Kč/1 ks je požadovanou přílohou PS fotodokumentace, příp. jmenovitý soupis pojišťovaného majetku zvláštní hodnoty s uvedením např. názvu díla, jména autora a vyčíslením jednotlivých pojistných částek.

Allianz pojišťovna

V případě zabudovaného trezoru plní pojišťovna 20 % z pojistné částky na domácnost. V případě přenosného trezoru plní pojišťovna 10 % z pojistné částky na domácnost. Allianz nabízí balíčky Normal, Optimal a Exkluziv.

Ve variantách Optimal a Exkluziv Plus byl nově zvýšen limit na připojištění pro cennosti v trezoru na 20 % pojistné částky, maximálně 400 000 Kč.

AXA pojišťovna

Rozděluje pojištění do několika kategorií:

MINI - cennosti vyjma peněz nad 20 000 Kč a peníze a ceniny nad 10 000 Kč. 

KLASIK - cennosti vyjma peněz 10% min 20 00 Kč a peníze a ceniny 4% min 10 000 Kč.

MAXI - cennosti vyjma peněz 15% min 30 000 Kč a peníze a ceniny 6% min 15 000 Kč.

ČSOB pojišťovna

ČSOB výši limitů pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětu pojištění proti odcizení.

Limit plnění do 50 tis. - Pokud jsou cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru a dále jsou uloženy v uzamčené schránce, kterou se rozumí těžký kus nábytku nebo trezorek (pokladnička) připevněný nerozebíratelným způsobem k těžkému kusu nábytku nebo ke zdi či k podlaze. Jedná se o vhodné sejfy.

Limit plnění do 300 tis. - Pokud jsou cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru a dále jsou uloženy v uzamčeném trezoru. Vhodné pro tuto situaci jsou trezory.

Limit plnění nad 300 tis. - Pokud jsou cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru a dále jsou uloženy v uzamčeném trezoru bezpečnostní třídy 0 dle ČSN 1143-1. Bezpečnostní třída 0 se v dnešní době příliš nevyrábí a cenově stejně dostupné a výhodnější jsou trezory vyšší třídy I.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Generali Pojišťovna a.s.

Informace o pojistných produktech jednotlivých pojišťoven i další podrobnosti nám poskytla Dominika Pávková, Senior Consultant Partners Financial Services, a.s.

V případě zájmu o sjednání pojištění trezoru a cenností v něm uložených ji kontaktujte: 


Dominika Pávková 
mobil: +420 724 716 362 
e-mail: dominika.pavkova@partners.cz

Naše služby

Prodejce kvalitních certifikovaných trezorů a sejfů a předních českých a slovenských výrobců. Zajištujeme dopravu trezorů, montáž, zazdívání, stěhování, atd. Dále pak záruční i pozáruční servis.

Doprava a stěhování Kotvení Instalace do zdi Servis trezorů Trezor na míru Otevírání trezorů Výkup trezorů

Potřebujete poradit?

+420 775 201 001

info@esejfy.net

© 2020 Esejfy.net